Nasza Siedziba

ul. Śliwki 86, 44-100 Gliwice

Paweł Schabowicz

+48 661 874 730

Leszek Surmicki

+48 694 488 113

OFERTA

OFERTA PROJEKTOWA

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie instalacja, przyłącze czy sieć wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.

Wykonuje kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie:

obiektów inżynierskich takich jak:

 • przepompownie ścieków i wody,
 • hydroforownie,
 • zbiorniki retencyjne dla wód opadowych,
 • zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych

sieci i przyłączy:

 • kanalizacyjnych,
 • wodociągowych,
 • ciepłowniczych,
 • gazowych

instalacji:

 • wentylacji,
 • klimatyzacji,
 • centralnego ogrzewania (ogrzewczych),
 • chłodnictwa,
 • instalacji wodociągowych,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • instalacji przeciwpożarowych (hydrantowych),
 • instalacji gazowych,
 • instalacji gazów medycznych,
 • instalacji sprężonego powietrza,
 • węzłów cieplnych,
 • kotłowni

Opracowujemy dokumentacje dla obiektów:

 • usługowo – handlowych typu: galerie handlowe, sklepy, usługi,
 • mieszkaniowych,
 • użyteczności publicznej,
 • biurowych,
 • sportowych: baseny, hale sportowe, rekreacyjne,
 • hotelowych,
 • służby zdrowia: szpitale, przychodnie,

OFERTA WYKONAWCZA

Wszystkie  prace  wykonywane  są  z  najwyższą starannością w oparciu o najlepsze technologie. Klienci mogą liczyć na fachową  poradę, pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania i najlepszych materiałów. Oferta lub indywidualna wycena przygotowywane są nieodpłatnie i bez zobowiązań.

 

Woda i kanalizacja

 • instalacje wodne
 • instalacje kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • stacje uzdatniania wody
 • systemy solarne
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ogrzewanie

 • instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe i ścienne)
 • montaż kotłowni gazowych i na paliwo stałe
 • automatyka kotłowni, pieców gazowych i instalacji
 • kominki z płaszczem wodnym
 • łączenie układów wspomagania c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz kolektorów słonecznych

Wentylacja i klimatyzacja

 • wentylacja mechaniczna
 • klimatyzacja

Gaz

 • próby szczelności
 • instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne do 5 kPa

Wszelkie usługi hydrauliczne